Drivenesvannet ---  <10 cfu/100 ml
Brannstasjonen Vennesla ---  <10 cfu/100 ml
Nesane---   10 cfu/100 ml
Sangeslandsvannet  ---- <10 cfu/100 ml
Skarpenglandsvannet --- <10 cfu/100 ml
Vigeland Hovedgård --   10 cfu/100 ml
Sandlandsvannet ---   10 cfu/100 ml
Lomtjønn -- <10 cfu/100 ml

Når det gjelder resultatene er 0-100 cfu/100 ml et godt badevann - så her er det bare å hoppe uti.

Kontaktperson: Arne Vatne, telefon 982 99 304