Slik kan du være med å påvirke

Vennesla kommune og kommunestyret virker best sammen med engasjerte innbyggere. Din mening er viktig!

Kontakt en politiker

Har du en god idé om hvordan vi kan utvikle Vennesla kommune hører vi gjerne fra deg. Alle medlemmene i kommunestyret kan kontaktes. Du kan sende epost til en eller flere representanter. 

Alle partiene har jevnlige gruppemøter. Du kan be om å få lov å informere om din sak der, og ofte sier partiene ja til dette. Vi har også tre råd som jobber med spesielle grupper. Det er barne- og ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med funksjonshindringer

Slik sender du et innbyggerforslag

Hvis du er opptatt av en politisk sak, kan du fremme et innbyggerforslag.

Det er også en egen nettportal du kan bruke til å foreslå saker og samle underskrifter. Denne portalen har også oversikt over tidligere saker

Min sak - innbyggerinitiativ

Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. 

Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Vennesla kommune.  Hvis adressene mangler, kan forslaget avvises.