Grønn urban bygd

Vennesla kommunes historie handler om elva og skogen og de grønne naturressursene. Menneskene her har alltid tatt verdens nyvinninger heim og gjort dem til lokalsamfunn. Grønn Urban Bygd er identiteten vår. Vi kom fram til ordene gjennom samskaping mellom næringslivet, frivilligheten og kommunen.  Grønn Urban bygd handler om næringsutvikling og bærekraft og hvem vi er - og ikke minst  det grønne skiftet vi skal gjennom. 

Grønn urban bygd