Hva kan vi
hjelpe deg med?

Spyling kommunale vannledninger i vår

Nedre Vennesla: Spyling natt til tirsdag, onsdag og torsdag i uke 17 og tirsdag i uke 18 og 19 fra kl. 21.00-04.00 på store hovedledninger med påfølgende dagspyling på mindre kommunale ledninger.
Øvrebø og Hægeland: Spyling natt til tirsdag i uke 19 fra kl. 21.00 – 04.00 med påfølgende dagspyling.  Mer informasjon

Søk sommerjobb!

Vi har sommerjobber for ungdom i tekniske tjenester og et eget sommerprosjekt for ungdom på Ungdomsklubben Moonlight. Vi har også en rekke sommervikariater i hele- og omsorgstjenestene. 

Mer informasjon

Politikk, innsyn og medvirkning

Følg med på hva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. Si din mening om planer, følg med på prosjekter og se politiske møter. 

Slik kan du være med å påvirke

Still spørsmål til Kommunestyret

Tid for å søke kulturmidler

Lokale lag og foreninger registrert i Vennesla kommune kan søke om flere ulike tilskudd innen 1. mai 2024. Enkelte tilskudd kan du og din forening søke på hele året.

Informasjon og søknadsskjema

Spennende selvhjelpskurs i vår

Denne våren tilbyr Enhet for livsmestring en rekke selvhjelpskurs. De varer en time, foregår på mandager og det er bare å møte opp. Ingen påmelding.

Les info om kurstilbudet

Grønn urban bygd

Det er identiteten vår. Grønn urban bygd er både Vennesla kommunes historie, nåtid og framtid. Næringsutvikling, stedsutvikling. Det grønne skiftet. Klima og kultur. 

Les mer om Grønn urban bygd her