Kulturtilskudd

Lag og foreninger som er registrert i Vennesla kommune kan søke om ulike kulturtilskudd.

Kulturtilskudd - oversikt
Tilskudd Informasjon Søknadsfrist
Driftstilskudd Kan søkes av foreninger som driver med barne- og ungdomsarbeid 1 mai
Tilskudd for prosjekt / investering / etablering Kan søkes hvis en forening planlegger en aktivitet eller innkjøp av utstyr som er en vesentlig utvidelse av ordinær drift. Brukes også hvis en ny forening etableres 1 mai
Kulturtilskudd til foreninger for mennesker med funksjonsnedsettelser og/eller utviklingsutfordringer Til drift eller aktivitet 1 mai
Kulturstipend / idrettsstipend Ungdom / ung voksen mellom 15-30 år som vil videreutvikle sitt talent, kan søke om stipend 1 mai
Ledertreningstilskudd Frist hele året
Arrangementsgaranti Frist hele året

Retningslinjer 

Generelle retningslinjer for kulturmidler kan du lese her (PDF, 165 kB)

Søknadsfrister 

Ledertreningstilskudd og arrangementsgaranti: Kan søkes på hele året.

De resterende tilskuddsordningene har søknadsfrist 1. mai

Mer informasjon og søknadsskjemaer