Venneslahjelpa - vi er der for deg

Venneslahjelpa  er for alle som bor i Vennesla - barn, ungdom og voksne.  Vårt mål er å kunne gi deg den tjenesten du trenger. Når du ringer, vil du komme i kontakt med fagfolk. Du kan også ringe oss hvis du er bekymret for noen. 

Ring Venneslahjelpa hvis du:

  • har behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon.
  • sliter med nedstemthet eller uro.
  • har behov for hjelp i foreldrerollen.
  • ønsker hjelp med rus/ avhengighetsproblematikk.
  • ønsker en vurdering av hjelpebehov eller aktivitetstilbud.
  • ønsker hjelp som pårørende.

Kontakt

Telefon 98 29 37 00

Åpent: Mandag , onsdag og fredag : 10:00 - 14:00 på virkedager.

Utenom telefontid, anbefaler vi at du fyller ut det digitale skjemaet under her:

Sjekk også ut vårt varierte  tilbud av selvhjelpskurs

Digitalt skjema i stedet for å ringe:

Hjelp skal være til hjelp!

Venneslahjelpa skal deg verktøy for å mestre vanskene du står i.  Vi er opptatt av det som er viktig for deg. Vi ønsker å samarbeide med deg om hvilke endringer du har behov for, og hvordan endringene kan være til hjelp for å leve det livet du ønsker.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege, eller legevakt på 116 117. Ved livstruende tilstander ringer du 113

Vennesla og Iveland legevakt