Venneslahjelpa - ring 98 29 37 00

Venneslahjelpa  er for alle som bor i Vennesla - barn, ungdom og voksne.  Det er bare å ringe. Vårt mål er å kunne gi deg den tjenesten du trenger.  

Venneslahjelpa har bred kompetanse som står til din disposisjon. Det gjelder om utfordringene dreier seg om relasjoner, familie, økonomi, forskjellige psykiske problemer eller utfordringer med alkohol og rus.

Kontakt

Telefon 98 29 37 00

Åpent: Mandag , onsdag og fredag : 10:00 - 14:00 på virkedager.

Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale. 
Du kan også sende oss melding via digitalt skjema i bunnen av denne siden

Sjekk også ut vårt varierte  tilbud av selvhjelpskurs

Ring Venneslahjelpa hvis du:

  • har behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon
  • trenger økonomisk veiledning
  • har angst eller depresjon eller sliter psykisk
  • har behov for hjelp i foreldrerollen
  • ønsker hjelp med rus/ avhengighetsproblematikk
  • ønsker en vurdering av hjelpebehov eller aktivitetstilbud
  • ønsker hjelp som pårørende 

Når du ringer, vil du komme i kontakt med fagfolk. Det må ikke være deg saken gjelder, du kan også ringe oss hvis du er bekymret for noen.

Hjelp skal være til hjelp!

Venneslahjelpa skal deg verktøy for å mestre vanskene du står i.  Vi er opptatt av det som er viktig for deg. Vi ønsker å samarbeide med deg om hvilke endringer du har behov for, og hvordan endringene kan være til hjelp for å leve det livet du ønsker.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege, eller legevakt på 116 117. Ved livstruende tilstander ringer du 113

Vennesla og Iveland legevakt

Digitalt skjema du kan sende oss: