Beredskap

Er du forberedt?

Din egenberedskap er svært viktig. De fleste av oss bør være forberedt på å greie oss selv i 72 timer. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan myndighetene sette inn hjelpen der behovet er størst når hendelsen eller krisen rammer. 

Beredskap er å være best mulig forberedt på eventuelle uønskede hendelser, og ha innarbeidede rutiner og systemer for hvordan de skal håndteres hvis de først oppstår. I Vennesla kommune har vi et stort apparat klart ved kriser og hendelser. Vi arbeider tett sammen med nødetatene og regionale og nasjonale myndigheter.