Budsjett, strategier og overordnede planer

Kommunen er en stor organisasjon med mange oppgaver - og det aller viktigste vi gjør er å skape trygghet for deg som innbygger. Strategisk tekning og langsiktig planlegging er viktig når vi skal nå målene - og når vi skal sikre fokus på det viktigste først. Under kan du lese noen av de viktigste planene vi jobber etter. Kommuneplanen er det helt overordnede dokumentet for retning og mål. Det finnes også en rekke tema-planer og strategier.