Borgerlig vigsel

Vennesla kommune tilbyr borgerlig vigsel fredager i partallsuker. Ordføreren er den som utfører de fleste vigslene.

Før dere kan vigsles

Dere må søke om prøving av ekteskap før dere kan vigsles. Det gjøres ved å fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest på skatteetaten sin nettside.

Skatteetaten vurderer hvorvidt dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Hvis vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt mottar brudeparet en prøvingsattest. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn.
Hvis alle papirer er i orden, kan dere regne med at dere får prøvingsattesten innen 2-3 uker. Skatteetaten hastebehandler ikke søknader om prøvingsattest. 

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen. Dette fordi opplysningene dere oppgir må være ferske. 

Hvis du har spørsmål om dette, anbefaler vi Skatteetatens veileder - Veien til ekteskapet

Vigsler i Vennesla

Vennesla kommune tilbyr fortrinnsvis vigsel fredager i partallsuker mellom kl. 13.30 og kl. 15.30. 
Vigselen vil foregå i sal 1 i Vennesla Herredshus, Venneslamoen 1.

Det er gratis å gifte seg borgerlig

Skjema for å bestille vigsel

Hvem utfører vigsel?

Vielsene utføres av den politiske og administrative ledelsen i Vennesla kommune. Følgende personer kan vie:

  • Nils Olav Larsen, ordfører
  • Odd Grønberg, varaordfører
  • Svein Skisland, kommunedirektør
  • Ragnhild Bendiksen, kommunalsjef helse og omsorg
  • Heidi Engestøl, kommunalsjef HR
  • Gerd Signe Eieland, kommunalsjef økonomi
  • Marianne Wegge, kommunalsjef oppvekst og inkludering
  • Alexander Etsy Jensen, kommunalsjef samfunn og miljø