- Det blir godt å komme «hjem» til Samkom. Skolen har en spesiell plass i hjertet mitt. Det er en flott skole og et flott miljø, sier Wangberg.

I ni år var han lærer ved skolen, før han dro til jobb som assisterende rektor på Ve skole i Tveit. Etter ett år ute på Tveit, kunne han blitt rektor på Samkom.

- Jeg takket nei den gangen og følte det var for tidlig for meg. Det er det ikke nå.  Jeg har tenkt på at jeg snart måtte forsøke meg som rektor. Da stillingen ble ledig på Samkom igjen, var jeg ikke i tvil. Dette vil jeg, sier han.

Wangberg har vært ved Ve skole i ti år, og ledelse er blitt faget hans etterhvert. Han gleder seg til å jobbe med nye fagplaner sammen med kollegiet på Samkom. At rådmannen ønsker skolen nedlagt, tenker han ikke på.

- Jeg tenkte på det da jeg søkte, men kom fort til at det ikke nytter å ha et slikt fokus. Vi på Samkom må jobbe som at skolen skal vare i 100 år til. Vi må gjøre alt for å utvikle den videre, og så får vi ta det som kommer når det eventuelt kommer, sier han.

Oppvekstsjef Steinar Harbo er svært glad for at Andreas ville tilbake til Samkom og Vennesla.

- Vi hadde åtte søkere til denne rektorstillingen. Det er ganske mange, og vi hadde flere særdeles gode kandidater. Jeg gleder meg til å samarbeide med Andreas Wangberg, sier Harbo.

Wangberg overtar rektorjobben etter Kirsti Reinertsen som har vikariert for Liv Karin Bjerland. Reinertsen ønsket ikke å fortsette som rektor, men vil tilbake til klasserommet. Hun skal ha førsteklasse ved Samkom skole fra høsten av.

For ytterligere informasjon:

Andreas Wangberg: 932 87 308

Steinar Harbo:  481 57 951