Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppdatert informasjon om Korona

Her finner du nyttig informasjon: Koronasjekk.noFolkehelseinstituttet og Helsenorge sine informasjonssider, samt på Helse- og omsorgsdepartementet sin hjemmeside. Information-films in severel different languages you will find here.

Når nye tiltak innføres lokalt, vil det bli informert på vår hjemmeside, Facebook og i media.

Smitteråd – de fire viktigste:

 • Hold avstand, minst 1 og gjerne 2 meter (over 2 meter slipper du å defineres som nærkontakt).
 • Hold hendene rene.
 • Vær hjemme når du er syk.
 • Begrens antallet personer du møter.

Når skal du teste deg?
Det er nå svært god kapasitet for testing i Vennesla kommune. Vi anbefaler en lav terskel for testing ved symptomer eller dersom man for eksempel har vært nærkontakt.

Bestill time til test på www.c19.no Innlogging med ID-porten.Testen foregår ved fremmøte stort sett i bil.

Teststasjonen ligger på parkeringsplass mellom Vennesla kirke og Vennesla bedehus, nærmere bestemt Venneslavegen 290 for de som bruker GPS. 

Dersom du ikke har mulighet for å bestille time på c19.no kan du ringe 90223523 hverdager mellom kl. 9 og 11. (Obs tidspunkt vil endres når teststasjonen flytter.)

Karantene og isolasjon:

Karantene: De som skal i karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Dette gjelder nærkontakter til personer med covid-19 og personer som har vært på reise i et område med mye smitte. Disse skal være i karantene i 10 døgn for å hindre at de smitter andre før de selv får symptomer.

Isolasjon: Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Det er også en rekke andre ting du må huske og passe på i karantene eller isolasjon. Folkehelseinstituttet har egne sider om dette. Du kan lese om det her

Karantene og isolasjon er hjemlet i forskrift: Den kan du lese her.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt
Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker. 

Hvor mange kan samles hjemme?

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. 

Dette er veiledende råd fra regjering og nasjonale helsemyndigheter som alle forventes å forholde seg til. Begrunnelsen for disse rådene er at mye smitte er spredd etter at mange har oppholdt seg sammen i hjem. 

Private sammenkomster på offentlig sted og offentlige arrangementer:

 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler skal ha en grense på inntil 20 personer.
 • For innendørs arrangement uten fastmonterte seter kan det være opptil 50 personer, mens det for arrangementer med fastmonterte seter kan være inntil 200 personer. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

Dette er forskriftfestet i covid-19-forskriften som du kan lese her. Begrunnelsen er at mye smitte er spredd fra slike private sammenkomster. 

Når skal du være hjemme?
Vær hjemme dersom du er syk og står i fare for å smitte noen ved å gå på jobb, skole eller i barnehage. Bestill time til test. Du skal være hjemme til du er blitt god.

Les mer om jobb her.

Les mer om skole her.​

Les mer om barnehage her

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. 
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. 

Idrett 
Det er ikke innført lokale restriksjoner her, men veileder med hjemmel i covid-19-forskriften kan leses her

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. 

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. 

Virksomheter med en-til-en kontakt 
Gjeldende veileder for frisører, optikere, fysioterapeuter, psykologer m. fl. finnes her.  

Generelt
Vennesla kommune følger de nasjonale retningslinjene og har ikke gjort tiltak utover de råd vi får fra nasjonalt hold. Kommuneledelsen har faste møter med kommuneoverlegen og vurderer situasjonen fortløpende. 

Kommunelege Per Kjetil Dalane

16.03 - Forbud mot fester med mer enn ti personer

Formidabel vilje til å hjelpe i hele kommunen

Vennesla kommune legger ned forbud mot samlinger av mer enn ti personer som bærer preg av å være fest. Dette for å være føre var inn mot neste helg.

krise- ordf og varaordf

12.03 - Oppdatert informasjon til befolkningen om korona

Ber om at alle bidrar i dugnaden - smitten må dempes

Vennesla kommune er forberedt og klar til å møte den helt unike situasjonen vi nå er oppe i. Under følger en redegjørelse og informasjon til hver enkelt innbygger.

Ber alle bidra til å redusere spredning av smitte.

10.03 - Ordføreren ber alle bidra i korona-dugnaden

Arrangementer over 500 avlyses - Arrangementer over 100 må søkes om

Korona smitter internt i Norge nå. Vennesla kommune følger rådene til nasjonale myndigheter. Ordfører Nils Olav Larsen ber hver eneste venndøl gjøre sitt.

corona bredde

09.03 - Oppdatert info om korona fra kommuneoverlegen

Avlyser ikke arrangementet - ber folk avstå fra unødvendige reiser

Vi ber om at du som innbygger setter deg inn i informasjonen om korona og deler den med andre. Her er de siste informasjonene fra kommuneoverlege Per Kjetil Dalane mandag 9. mars:

corona bredde

06.03 - Restriksjoner for besøk til sykehjem og omsorgsboliger

Ikke besøk hvis du har vært forkjølet eller i kontakt med potensielt smittede

Har du vært lett forkjølet siste 14 dager, skal du ikke besøke noen på sykehjem. Fra og med fredag ettermiddag innfører Helsedirektoratet restriksjoner på besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser. 

Korona møte

02.03 - Informasjon om korona 2. mars

Ingen smittede i Vennesla ennå

Vennesla kommune hever gradvis beredskapen i forbindelse med korona-utbruddet. Så langt er vi ikke kjent med smittede i Vennesla. Du kan være trygg på at kommunen er godt forberedt.