- Vi opplever at færre testes, hovedsakelig fordi færre henvender seg med symptomer. Dette kan være fordi det er mye mindre smitte i samfunnet, men det kan også være at en del ikke frykter korona lenger og regner med de har noe annet. Det er viktig å be om test hvis du har symptomer, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Siste påviste smittetilfelle i Vennesla var 25. april.

Samlinger og arrangementer. Det er svært viktig å huske at kun 20 kan samles i privat tilstelning, mens femti kan samles når det er en arrangør, når avstandsreglene følges og det er liste over hvem som kommer.

- Disse reglene må følges for å hindre ny smittespredning. Det er noen tilfeller hvor ungdom samles og ønsker å arrangere treff. Vi må be befolkningen opprettholde beredskapen, sier Dalane.

  • Skoler og barnehager holder på å gå tilbake til mer eller mindre normal drift. Ny smitteveileder kom fredag, og neste uke (uke 23) brukes til å tilpasse seg denne. Barnehager og skoler vil ha få endringer i åpningstider og drift neste uke. Alle foreldre informeres spesielt ved endring. Den vesentligste endringen er at en barnehageavdeling igjen er en barnehageavdeling (smågruppene kan opphøre) og en skoleklasse er en skoleklasse.
  • Måneglytt dagsenter vil åpne igjen fra 4. juni.