Er du/dere syk med luftveisinfeksjon uansett årsak, ikke kom på helsestasjonen.

Gravide: Møt opp på avtalt time dersom du ikke har hørt noe annet.

Alle familier som nylig har fått et barn vil få oppfølging på helsestasjonen.
 

Ifølge retningslinjer fra Helsedirektoratet skal helsestasjonen følge opp:

  • Nyfødt – hjemmebesøk skal unngås, konsultasjonen tilbys på helsestasjonen.
  • Barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres.
    Vaksiner gis ved 6 uker, 3 mnd, 5 mnd, 1 år og 15 mnd.
  • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier gjennomføres.
  • Barn og unge med spesielle behov følges opp.
  • I tillegg bør det være lett tilgang til prevensjon.

Vi innkaller til nye konsultasjoner når retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og kommuneledelsen åpner for det, men slik situasjonen er nå med pågående epidemi, er det sannsynlig at noen undersøkelser må utgå uten at disse erstattes.

Helsestasjonen vil prioritere de yngste barna, vaksinering og sårbare grupper utifra en skjønnsvurdering. 

De som har timer til vaksinering skal komme som planlagt. Helseundersøkelser som kan vente blir utsatt/ avlyst inntil videre. Alle som IKKE skal møte vil få beskjed pr. sms eller telefon. Så dersom du ikke har hørt noe, skal du møte.

Enkelte vil også bli tilbudt telefonkonsultasjoner istedenfor oppmøte. Du vil da få beskjed.

Helsestasjonen skal være en trygg plass og vi har stort fokus på hygiene. Ingen som er syke får lov til å komme, og ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 


Kontaktinformasjon: