Vennesla kommune har god kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte i barnehage og skole. Kommunen har planer og rutiner som sikrer barn god sammenheng og progresjon i utviklingsløpet fra barnehage til skole, og som gjør at det enkelte barn opplever kontinuitet, mestring og optimal læring.

Det er utarbeidet flere felles dokumenter som skal brukes i våre barnehager og skoler:
 

Foreldrebrosjyren "Når barnet teller". Brosjyren deles ut til foresatte i barnehagene det siste året før skolestart.

Plan for språk og leseutvikling 4 - 8 år. Planen viser sammenhengen, "den røde tråden", i språk og lese-arbeidet i barnehagene og skolene i Vennesla kommune.

Plan for overganger for barn og unge