VVO - Vennesla Voksenopplæring

Vennesla Voksenopplæringssenter (VVO) er en kommunal voksenopplæring med lokaler midt i sentrum av Vennesla. Vi har 300-350 studenter på norskopplæring, grunnskoleopplæring, spesialundervisning og ulik forberedende videregående opplæring/bransjekurs. 

Våre lærere og ansatte har lang erfaring med å undervise voksne. Vårt menneskesyn bygger på at hvert menneske er unikt og har muligheter, og i opplæringen ønsker vi å legge til rette for læring og utvikling av ulike kompetanser.