Jobbsjansen

Jobbsjansen Vennesla er et individuelt tilpasset program for å kvalifiserer innvandrerkvinner til arbeid eller utdanning. 

Hva kan du gjøre?

Jobbsjansen Vennesla ønsker å hjelpe mennesker til å få fagbrev. Vil tilpasser opplæringen fram til fagbrev. Vi har hatt deltakere som har tatt fagbrev innen følgende retninger:

 • Helsefag
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Salg-, service, og reiseliv
 • Renhold
 • Restaurant og matfag

Dette får du som deltaker:

 • Oppfølging i inntil to år
 • Frivillig deltakelse
 • Veiledning om karriere- og utdanningsvalg
 • Skreddersydd program etter dine ønsker og hva vi ser at arbeidsmarkedet trenger.
 • Fulltidsprogram (37,5 timer i uka). Man kan ikke ta Jobbsjansen som deltid.
 • Fellessamling med alle kvinnene i prosjektet to, tre ganger i semesteret på kveldstid.
 • Månedlig stønad

Kontakt oss digitalt

Du kan også få hjelp til

 • Norskkurs
 • Norskkurs kombinert med arbeidspraksis
 • Grunnskole
 • Kvalifisering til universitet
 • Hjelp til å vurdere tidligere utdanning
 • Karriereveiledning
 • Innføring i norsk arbeidsliv

Hvem kan bli med?

Vi har følgende inntakskrav til Jobbsjansen:

 • Kvinne
 • Innvandringsbakgrunn
 • Mellom 18 og 55 år
 • Du som er hjemmeværende med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet.
 • Du som trenger hjelp til kvalifisering.
 • Det må ha gått minst to år sidendu deltok i introduksjonsprogrammet.
 • Du må være motivert for et kvalifiseringsløp som kan være krevende.
 • Du kan ikke være deltaker i kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV samatidig som du er i Jobbsjansen.

Slik vurderer vi hvem som får plass

Vi gjennomfører alltid et personlig intervju med deg som ønsker å bli med i Jobbsjansen. Det er flere faktorer som spiller inn før du kan få plass. Motivasjon veier tungt. Vi vurderer også kapasitet og om vi har ledige plasser. Vi ser også på om det er ander deler av hjelpeapparatet som kan tilby en mer passende oppfølging enn Jobbsjansen.

Kontakt oss

Vennesla Voksenopplæringssenter
Venneslamoen 21
4700 Vennesla
Telefon: 91 15 84 54 eller 38 13 73 33
Epost

Tidligere deltakere er fornøyde:

"Å få muligheten til å få fagbrev har  
vært som en drøm; jeg hadde aldri   
trodd jeg skulle klare det! Jeg er over 40 
år og har 4 barn og kommer fra en 
vanskelig situasjon med krig. " 

 

 

 

 

 

"Det har vært viktig med alle fra skolen 
som har stått bak meg og dyttet meg 
videre når jeg ikke trodde jeg kunne 
klare mer." 

"Hjertet mitt ønsket å jobbe med barn, 
men jeg følte jeg hadde tatt meg vann over hodet og jeg kunne ikke så mye 
norsk."

Utdanning har gitt meg språk og lært 
meg faget, og nå har jeg fått hodet 
over vannet."