Norsk for innvandrere

For deg som er ny i Norge, eller bare trenger litt mer . . .

Informasjon om norskopplæring

  • Norskopplæring på ulike nivå (A1, A2, B1, B2) 
  • Fokus på muntlige og skriftlige ferdigheter  
  • Gratis tilgang til digitale kurs 
  • Undervisning 3-4 dager i uka fra 08.30 til 12.15 
  • Introdeltakere og familiegjenforente har egne timeplaner (inkluderer samfunnsfag) 
  • Forberedelse til norskprøven som arrangeres 4 ganger pr. år 

Rett til gratis norskkurs 

Alder og oppholdstillatelse avgjør hvem som har rett til gratis norskopplæring 

Betalende deltakere 

  • Personer fra Schengen har ikke rett til gratis norskopplæring, men kan kjøpe norskkurs 
  • Pris for høstsemester 7000,- 
  • Pris for vårsemester 8000,- 
  • Norskkurs betales ved kursstart til Vipps 539010 

Slik søker du 

Det er inntak hele året, men det kan være ventetid for å få plass på kurs.  

Her søker du

Vi har også kurs på kveldstid. Informasjon og søknadsskjema om kveldskurs annonseres når det er aktuelt