Prøver i norsk og samfunnskunnskap

Prøvene i norsk eller samfunnskunnskap er for deg som trenker dokumentasjon på dine kunnskaper, for eksempel for å søke om permanent oppholdstillatelse eller bli norsk statsborger.

Du finner all informasjon om prøver i norsk og samfunnskunnskap på denne nettisden

Samfunnskunnskapsprøve | HK-dir (hkdir.no) 

Prisen på prøvene

  • Norsk muntlig 1200,- 
  • Norsk skriftlig 1200,- 
  • Delprøve 500,- 
  • Samfunnsfagprøve/statsborgerprøve 900,- 

Betaling

Betal med Vipps til nummer 539010 

Påmelding   

Fritak fra plikt til prøver i norsk og samfunnskunnskap 

Du kan søke om unntak fra prøve i norsk muntlig og statsborgerprøven på grunn av helsemessige årsaker, personlige forutsetninger eller andre tungtveiende årsaker. 

Les og fyll ut skjema her: Unntak fra prøve i norsk muntlig og statsborgerprøven ved søknad om norsk statsborgerskap - UDI