Reglement og etiske retningslinjer

Under finner du en oversikt over reglementer og  etiske retningslinjer for det politiske arbeidet. 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte (PDF, 703 kB)

Folkevalgtes arbeidsvilkår (PDF, 31 kB)

Delegasjonsreglement (PDF, 574 kB)

Økonomireglement (PDF, 702 kB)

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (PDF, 479 kB)

Kommunestyrets reglement (PDF, 319 kB)

Formannskapets reglement (PDF, 329 kB)

Administrasjonsutvalgets reglement (PDF, 317 kB)

Bygg- og miljøutvalgets reglement (PDF, 314 kB)

Levekårutvalgets reglement (PDF, 314 kB)

Kontrollutvalgets mandat og oppgaver (PDF, 12 kB)

Vennesla barne- og ungdomsråd (PDF, 367 kB)