I 2024 produserer vi over 400.000 kilowatt strøm selv

Solcellekommunen! Vennesla kommune har satset millioner av kroner på solcelleanlegg og enøk-tiltak. Det betaler seg!

- Solceller er lønnsomt og i 2018 ønsket vi å få i gang et pilotanlegg fordi det er viktig å ta stadig flere fornuftige klima- og energivalg. Vi må kunne si at vi har truffet godt med satsingen vår, humrer en fornøyd ingeniør og vedlikeholdsleder i Vennesla kommune, Eirik Lundevold.

Bilde av Eirik Lundevold, Inger C. Neset og Daniel Hillestad som står på taket på Vennesla skole der de har montert solceller. - Klikk for stort bildeEirik Lundevold, Inger C. Neset og Daniel Hillestad.

Fra 2024 vil Vennesla kommune produsere over 400.000 kilowatt timer (kwh). 

  • Smååsane barnehage 2020: Samlet produksjon 41.000 kwh. årlig. 136 paneler på taket.
  • Hægelandsheimen 2021: Samlet produksjon 35.000 kwh. årlig. 108 paneler på taket.
  • Vennesla skole 2022: Samlet produksjon 111.000 kwh. årlig. 352 paneler på taket.
  • Solsletta barnehage 2023: Samlet produksjon 40.000 kwh. årlig. 96 paneler på taket.
  • Vennesla svømmehall ferdig sent i høst: 132.000 kwh. Årlig. 384 paneler på taket.
  • Ny investering som ferdigstilles sommer 2024: forventer ca 50.000 kWh årlig.

Roser politikerne

Eirik Lundevold står sammen med fagleder Daniel Hillestad og enhetsleder Inger C. Neset på taket av Vennesla skole. Foreløpig er det kommunens største solanlegg, men etterhvert kommer også svømmehallens tak. Det blir enda litt større. Trioen er kanskje den som samlet sett har bidratt til å spare mest utgifter for Vennesla de siste årene.

- Det er ekstra gøy å jobbe med ENØK når vi får så god drahjelp fra både kommuneledelsen og de folkevalgte, sier Lundevold.

I 2023 regner vi med å bruke cirka 8,5 millioner kilowatt timer (tilsvarer ca 350 eneboliger) på kommunens formålsbygg. Samlet sett (inkludert pumpestasjoner, vannverk og gatebelysning m.m.) er forbruket 14 millioner kwh. (tilsvarer 550 eneboliger).

Har spart store mengder strøm

- Vi er nest best i Agder på strømreduksjon etter Lillesand kommune, og Lillesand har vært en av de beste i landet. Vi har redusert strømforbruket i våre bygg med minst èn million kilowattimer de siste årene. Bare siden 2021 er strømforbruket redusert med åtte prosent og nye to prosent i år, sier Inger Neset.

Siden 2012 har det handlet om strømstyring, energiovervåking, automatisering, innføring av varmepumper, varmegjenvinnere, ledlys, isolasjon, gråvannsgjenvinning og så videre og så videre. Redusert tidsbruk på ventilasjonssystemer betyr mye. Det samme gjør redusert innetemperatur fra 23 til 22 grader (én grad reduksjon gir fem prosent lavere forbruk).

Enhet for park og teknisk har også jobbet med ENØK og nye vannledninger har redusert lekkasje med 35 prosent de siste ti årene og igjen redusert strømforbruket i pumpeanleggene med 300.000 kilowattimer i året.

Måler og strømstyrer

Det er Daniel Hillestad som jobber mest med overvåking. Sammen med FDV-operatørene har han stilt inn de fleste kommunale byggene temmelig nøyaktig. eksempel: Er et klasserom tomt hver onsdag ettermiddag, senkes temperaturen i akkurat dette rommet de aktuelle timene hver eneste onsdag. Flere av ventilasjonsanleggene måler co2. Er det ikke folk i et rom, reduserer det luftmengde som igjen gir lavere energiforbruk. Dersom det er uvanlig variasjon i energiforbruket på et bygg vil systemet fange dette opp slik at Daniel og FDV-operatørene kan undersøke om det er feil i anleggene eller om det er endret bruk.

Batterier?

Enøk handler om så mye. Nå vurderes batteriløsninger:

- Regelverket tillater ikke å flytte strøm mellom byggene våre, slik at vi må selge en del strøm. Nå ser vi litt på batteriløsninger og kost/nytte av å lagre strøm til vi skal bruke den. Dette er spesielt aktuelt i Skolevegen der svømmehallen trenger mye strøm, sier Lundevold. Energisimulering av bygg er også viktig.