Det er identiteten vår

"Vi tar verdens nyvinninger heim og gjør dem til lokalsamfunn"

Det var i 2018 at næringslivet, frivilligheten og kommunen møttes for å stake ut framtida og snakke litt om stoltheten i lokalsamfunnet. De snakket om identitet, og sammen kom de fram til de tre ordene:

Grønn urban bygd

Det hørtes litt rart ut først, men så passer det så  godt på akkurat det hele Vennesla kommune er. Uansett hvor du bor eller arbeider i kommunen vår, passer ett eller flere av de tre ordene.

Grønn Urban bygd

I begynnelsen var elva....

I begynnelsen var elva....  Skogene og elva og menneskene skapte lokalsamfunnene, symbolisert så godt i kommunevåpenet med trær, elv og tannhjul.

Og mye handler selvsagt om industrikulturen. Den er urban - og Vennesla kommune er er en litt annerledes bygdekommune enn andre. Vi er både by og bygd samtidig - men vi vil være folkelig bygd.

Mennesker kom fra alle kanter da industrien vokste fram på de grønne ressursene i skogen og elva. Kultur utenfra møtte kultur innenfra - og sammen skapte de lokalsamfunn. Ofte kom industri og nyvinninger til Vennesla bare noen år etter at de ble oppfunnet ute i den store verden. 

Vi har alltid tenkt sammen, skapt sammen og jobbet sammen. Vi har alltid tatt verdens nyvinninger heim og skapt lokalsamfunn. 

  • I Hægeland var vi tidlig ute med stavproduksjon, sveiseindustri, mekanisk industri - og moderne skogsdrift. Nå har vi et av Norges største fagmiljøer på traktor i Hægeland. 
  • I Øvrebø bygde vi busser, drev landbruk og nå bygger vi verdens største grønne datasenterpark.
  • I Vennesla kom de store fabrikkene med aluminiumverk, heisfabrikk, papirfarikk, Norgesplaster og Huntonit. NÅ utvikler vi den kortreiste, urbane bygda i sentrum og på Hunsløya - og en næringspark som tenker nytt, men bygger på historien.

Derfor er Grønn urban bygd et godt begrep. Det sier noe om hvor vi kommer fra, hvem vi er, men det sier også noe om hvor vi skal. Igjen står vi overfor store utfordringer. En enorm oppgave er det grønne skiftet. Vennesla må endre seg igjen. Da kan vi se til historien.

Elva og skogen og menneskene. Forvalte, ikke utnytte. Skape og dele. Fellesskap. Samskape. Det er det vi alltid har gjort. Det er det vi fortsatt skal gjøre.

Bli med da vel!