Velkommen til Smååsane barnehage

Barnehagens åpningstider er klokken 07.00 -16.30

Finn oss på Facebook Søk barnehageplass Informasjonshefte (PDF, 633 kB)

Smååsane barnehage ble bygget i 2009, og ligger nydelig til i Smååsane. Vi har 90 plasser fordelt på fem avdelinger. Den ene er en naturgruppe som er ute på skauen. Vi tilbyr kun heltidsplasser. Barnehagen har store fine fellesarealer og vi har også et stort og fint uteområde i skogen som barnehagen disponerer. Vi er opptatt av at barn skal oppleve en tilhørighet i et fellesskap, og oppleve glede og mestring i barnehagehverdagen. 

Dette kjennetegner oss

Mattilbud

Vi har kokk i barnehagen, som tilbereder mat til barna. Dette frigjør personalet til å være med barna fremfor å lage mat. Vi har matlagingsgrupper der barna bistår kokken vår i å tilberede maten.Mattilbudet har fokus på mat laget fra bunnen av, og bruk av varierte og sunne ingredienser. Vi streber etter å tilby barna varierte matopplevelser som er med å sikre et godt og variert kosthold. Kokken tilbereder hovedmåltidet i barnehagen.

Bleieavtale

Vi tilbyr alle barn i barnehagen bleieavtale, som betyr at du som foresatt ikke trenger å ordne bleier, våtservietter og annet stell til barnet ditt. Det ordner vi! 

Kjøkkenhage

I samarbeid med barna har vi utviklet en kjøkkenhage der vi dyrker ulike vekster som kan spises og tilberedes i maten vi serverer i barnehagen. Vi har tro på at å gi barna erfaring med hvor mat kommer fra, og delta i prosessen fra jord til bord er verdifull for alle barn å få innblikk i.

Spesialpedagogisk kompetanse

Vi er en barnehage som har god erfaring med tilrettelegginger for barn med ulike behov, og har opparbeidet oss god kompetanse i samråd med blant annet Statped på hvordan vi utformer rommene våre, og hvordan vi arbeider og følger opp barn med ekstra behov.

Naturgruppe

Vi er stolte over å kunne tilby naturgruppe i vår barnehage. Avdelingen har base i barnehagen og i en egen hytte i skogen, der de tilbringer store deler av året. Dette er et unikt tilbud for barn som gir de gode, verdifulle opplevelser med friluft og natur, som er gode å ha med seg videre i livet.

Kompetanseutvikling

Vi har jevnlig kompetanseheving av de ansatte, for å sikre at barna møter kompetente ansatte med oppdatert kunnskap om barn og barndom.

Vikarbruk

Vi skal sikre at det er tilstrekkelig antall ansatte på jobb, og setter derfor inn vikar fra første sykedag, så lenge det må til for å følge bemanningsnormen. Dette er fordi vi ser viktigheten av å sikre forutsigbare og gode rammer for barna i barnehagen vår.

Våre satsingsområder

Lokal forankring

Smååsane barnehage er opptatt av at barna skal være stolt av bygda de bor i. Dette er viktig for å føle en tilhørighet i livet og samfunnet for øvrig og er tett knyttet opp mot rammeplanens fagområde "nærmiljø og samfunn". Gjennom barnets gang i barnehagen skal de bli kjent med bygda gjennom å lære om lokalhistorie, besøke attraksjoner i Vennesla, samt bli kjent med Vennesladialekten.

Bærekraftig utvikling 

Verden er i endring, og fremtidens generasjoner står foran store utfordringer knyttet til klima og miljø. I Smååsane barnehage er vi opptatt av å gjøre barna klare for den fremtiden de har i møte, og vil ha særlig fokus på å gi barna verktøy og lærdom om temaer knyttet til miljø, klima og biologisk mangfold. Vi ønsker å gi barna gode naturerfaringer og en lyst til å ta vare på - og være glad i - naturen rundt oss. Særlig i år vil vi ha enda større fokus på matvarer og matsvinn.

Humor og livsglede

Vi tror på en barndom fylt av humor og livsglede. I Smååsane barnehage jobber vi aktivt med humor og det å skape morsomme opplevelser for barna. Det er mye læring i humor, men det er humorens egenverdi som er viktig for oss. Vi vil gjennom et barnehageår finne på flere sprell sammen med barna, der målet er å gi de gode opplevelser fylt av latter, undring og glede. Barnehagetiden skal være en tid de skal kunne se tilbake på med glede.

Kommunale satsningsområder

I tillegg til særegne satsingsområder for barnehagen, arbeider vi også med de kommunale satsingsområdene knyttet til «Handlekraftige voksne – trygge barn» og det regionale kompetanseprogrammet «Rekomp». 

Telefon til avdelingene

Ressurser og lenker

Vedtekter (PDF, 288 kB)
Barnehagefakta
Årsplan (PDF, 2 MB)
Foreldreråd Smååsane barnehage/Facebook

Samarbeidsutvalget

 • Foresatte:
  Stine Holbæk, epost (leder)
  Marita Nesland Næss, epost (møtende)
 • Anna Georgi Hanssen, epost (vara)
  Line Hodne, epost (vara)
   
 • For ansatte:
  Janet Ramsland, møtende
  Hanne Slåen, møtende
  Ragna Hansen, vara.
 • Eier og ledelse
  Grethe Strand, eierrepresentant, epost
  Petter Ruenes Jensen, enhetsleder, epost 

Her holder vi til