Søke, endre eller si opp barnehageplass

Alle med rett til barnehageplass skal få plass. I Vennesla har vi et samordnet opptak for alle barnehagene hvert år, både de kommunale og de private.

Slik søker du

Du søker i vår foreldreportal. Pålogging med MinID eller BankID.

Søk barnehageplass - Foreldreportalen

Søknad til hovedopptaket åpner 2. januar hvert år. Fristen er 1. mars.

Alle med rett til barnehageplass som søker i denne perioden skal få et tilbud fra kommende barnehageår. Retten til barnehageplass gjelder for barn bosatt i Vennesla som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Retten forutsetter at det søkes i perioden 2. januar til og med 1. mars.

Søknaden sendes elektronisk i foreldreportalen Visma Flyt og tilbudsbrev sende via digital postkasse. Du må takke ja eller nei til tilbudet i foreldreportalen der søknaden ble sendt.

Les mer om opptak og frister her.

Endre eller si opp plass

Du må logge inn i foreldreportalen for å endre eller si opp barnehageplassen. Pålogging med MinID eller BankID.

MERK: 1. mars er fristen for hovedopptaket, og mange søknader skal håndteres. Derfor vil det ikke være mulig å sende søknad til barnehagene mellom 2. mars og 15. mars.

Endre eller si opp plass - Foreldreportalen