Digital varsling

Vennesla kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere digitalt via SMS, talemelding til fasttelefon og på e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Systemet kan brukes ved vannavstengning, stengte veier, melding om feiing og tilsyn, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon.

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger, og du kan sjekke om du er registrert der

  • Oppdater kontaktinformasjonen din på norge.no. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden.
  • Dersom du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på, tilleggsregistrerer du deg på varslemeg.no.

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

Er mitt mobilnummer registrert?

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på riktig adresse er alt i orden. Denne oppføringen gjelder for den adressen du er registrert med i Folkeregisteret. Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn på norge.no

Jeg har hemmelig nummer

Varsling24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for «hemmelig nummer».

Kan jeg varsles på andre adresser enn postadressen?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

Under «Tilleggsoppføring» klikker du «Legg til ditt telefonnummer».

  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
  • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
  • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Hva med blokk, sameie, borettslag?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan sjekke hvilke adresser jeg får varsel for?

varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

  • Under «Tilleggsoppføring» klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
  • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
  • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.