Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er Sivilforsvarets ansvar. Det er denne myndigheten som sier ja eller nei til om det skal etableres flere tilfluktsrom i forbindelse med nye bygg. De har også ansvar for eksisterende tilfluktsrom.

Vennesla kommune har cirka 350 plasser i de to store offentlige tilfluktsrommene i Kulturhuset og Vennesla ungdomsskole i nedre Vennesla.

Vi har også tilfluktsrom i en rekke andre offentlige bygg. Det er også cirka 4.500 private plasser i kommunen.

Vennesla kommune har ansvar for å rydde og klargjøre sine tilfluktsrom innen 72 timer fra Sivilforsvaret øker beredskapen og ber oss om det. Dette ansvaret har også de private eierne av tilfluktsrom.

I en krisesituasjon kan også andre lokaliteter bli benyttet, for eksempel tunneler eller parkeringskjellere. 

Spørsmål og svar om tilfluktsrom (Sivilforsvaret.no)