Kommunestyret

Kommunestyret er Vennesla kommunes øverste folkevalgte organ og består av 27 representanter for sju ulike partier. I perioden 2023-2027 har partiene KrF, Frp og Høyre inngått politisk samarbeid og danner et politisk flertall. Under finner du kontaktinforemasjon til alle i kommunestyret, etter partistørrelse. 

Kristelig Folkeparti

Nils Olav Larsen (ordfører)
​Epost
Telefon: 95 02 02 96

Inger Turid Skibeli Tonstad
Epost
Telefon: 91 55 70 26

Oddvar Omdal (gruppeleder)
Epost
Telefon: 91 57 03 60

Eirik Hodnemyr
Epost
Telefon: 97 56 98 85

Kjell Gunnar Hammen
Epost
Telefon: 90 52 61 55

Mats Hansen
Epost
Telefon: 93 80 07 07

Ole Jørgen Frivoll
Epost
Telefon: 48 00 52 38

Senterpartiet

Eivind Drivenes (gruppeleder)
Epost
Telefon: 47 71 25 98

Trygve Frivoll
Epost
Telefon: 41 53 50 56

Torhild Røsand
Epost
Telefon: 97 82 80 74

Frode Dunsæd
Epost
Telefon: 94 13 34 79

Kjersti Alvsdatter Vinjerui
Epost
Telefon: 99 64 07 42

Høyre

Odd Grønberg (varaordfører - gruppeleder)
Epost
Telefon: 90 15 96 16

Marius Dubland Andersen
Epost
Telefon: 95 90 59 25

Jan Otto Fredwall
Epost
Telefon: 90 78 97 99

Margareth Holberg
Epost
Telefon: 98 29 98 91

Arbeiderpartiet

Adelheid Frost Mykland (gruppeleder)
Epost
Telefon: 47 07 33 03

Simon Ellingsberg
Epost
Telefon: 97 57 01 96

Grethe Strand
Epost
Telefon: 95 43 27 28

Solveig Robstad
Epost
Telefon: 90 19 15 00

Fremskrittspartiet

Andreas Ingebretsen Aanensen (gruppeleder)
Epost
Telefon: 97 47 60 81

Line Skøii Vennesland Fraser
Epost
Telefon: 47 20 49 00

Frank Dale
Epost
Telefon: 47 47 49 62

Kjetil Erland Nilsen
Epost
Telefon: 94 82 75 94

Konservativt

Nancy Veronica B. Solbakken (gruppeleder)
Epost
Telefon: 90 50 58 91

Jan Vidar Mattingsdal
Epost
Telefon: 97 05 16 48

Sosialistisk Venstreparti

Geir Wehus
Epost
Telefon: 97 42 64 86

Varamedlemmer:

KrF:
 

Else Lill Skuland (første vara)
Epost
Telefon: 91 64 41 44
 

Oddvar Steinsland (andre vara)
Epost
Telefon: 91 10 71 98

Senterpartiet

Margrethe Heisel (første vara)
Epost
Telefon: 95 89 40 77

Knut Abusdal Føreland (andre vara)
Epost
Telefon: 91 59 80 41

Høyre

Julie Vennesland Furnes (første vara)
Epost
Telefon: 48 11 08 59

​Janne Nordahl (andre vara)
Epost
Telefon: 91 16 10 56

Arbeiderpartiet

Irene Haugen Pettersen (første vara)
Epost
Telefon: 40 23 19 69

Liv Lauvsland (andre vara)
Epost
Telefon: 91 53 09 62

Fremskrittspartiet

Geir Helge Omland (første vara)
Epost
Telefon: 95 92 36 28

Olga Labazova (andre vara)
Epost
Telefon: 93 29 34 58

Konservativt

Ruth Grøndahl
Epost
Telefon: 47 23 69 97
​​​​

Sosialistisk Venstrepart

Anette Lilløy
Epost
Telefon: 47 87 57 56