Vedtatte planer

Alle planer vedtas politisk i kommunestyret. Det er viktig å vite hvilken plan og hvilke regler som gjelder i det området du skal bygge i eller utvikle.

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen som sier noe om hvordan de ulike områdene av kommunen skal utvikles. Hvor skal boligområdene ligge, hvor skal næringsområdene ligge og hva skal bevares?

Under denne grovplanen finnes det ulike kommunedelplaner og under der igjen ulike områdeplaner og mer detaljerte reguleringsplaner.

Her finner du planene

Alle planer legger vi inn i en database. Der kan du søke og finne ut hvilke planer som er vedtatt.

Søk opp planer

Du kan også finne oversikt ved å bruke kommunekartet

Kommunekartet