Kommunekartet

Kommunekart av Vennesla kommune er tilgjengelig for alle og inneholder eiendomskart, arealplaner, flyfoto og diverse temakart. 

Åpne kommunekartet her

Slik finner du fram

Ved hjelp av søkefeltet kan en finne frem ved å søke på adresser, stedsnavn eller gårds- og bruksnummer.

Klikk på knappen «kartlag» oppe til venstre for å finne de ulike temaene som kan slås på i kommunekartet. Da får du opp en meny på høyre side der du kan velge hvilken informasjon du ønsker å vise i kartet.

  • Tegne eller måle i kartet: Klikk på «meny» og velg tegn i kart eller mål i kart.
  • Utskrift: Klikk på «meny» og velg skriv ut for lage PDF av kartutsnitt.
  • Flybilder: Nede til venstre kan du velge bakgrunn i kartet. Velg Flyfoto.

Informasjon om kartlag i Kommunekartet

Eiendom

Dette kartlaget viser eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer for eiendommer i Vennesla kommune. Grønne linjer betyr at grensene er registrert som nøyaktige. Rosa linjer har lavere kvalitet. Oransje og røde linjer kan ha svært dårlig nøyaktighet.

Marin grense

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Marin grense er svært relevant i kvikkleireplanlegging. Les mer om kvikkleire i Vennesla kommune.

Flom

Kartlag som viser områder som kan være utsatt for flomfare. Norges Vassdrag og energidirektorat har mer informasjon.

Høyspentsoner

Viser byggeforbud og arbeidsforbud rundt transformatorer og høyspent.
Hvis du skal bygge nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg. Ta kontakt med Agder Energi Nett AS og les mer om kravene på deres nettside. Se kartlaget «høyspentssoner» for å få oversikt over byggeforbudssonene i nærheten av høyspentanlegg.

Viktig å være oppmerksom på

Kartet kan inneholde feil eller informasjon som ikke er oppdatert. Dersom det oppdages feil i kartgrunnlaget, ta kontakt med kommunen på e-post: post@vennesla.kommune.no

Ved feil i eiendomsgrenser eller gnr/bnr mangler kan skjema for retting i matrikkelen sendes inn (PDF, 85 kB)