Veileder og krav til reguleringsplan

En reguleringsplan er kommunen og fellesskapets måte å styre utviklingen av et område på, sammen med kommuneplanen som overordnet planverk.

Hvor skal vi bo, hvor skal vi ha parker og friområder? Hvor bør biltrafikken gå og hvor skal vi legge sykkelstier og gangfelt? Hvor bør lokaliseringen av skoler, barnehager og butikker være? Dette er spørsmål en reguleringsplan kan svare ut.

Vi har en egen side om hva en reguleringsplan er. Under kan du sette deg lese mer om hvordan prosessen er og hvordan man går fram nå man utarbeider en reguleringsplan