Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvor skal vi bo og hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvor skal biltrafikken gå og hvor skal vi legge sykkelstier og gangfelt? Hvor skal vi ha skoler, barnehager og butikker?