Legevakt

Vennesla og Iveland kommunale legevakt  er lokalisert i første etasje i Helsehuset i Sentrumsvegen 41 i Vennesla. Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlege kan kontaktes.

Ring legevakt 116 117

Akutt fare for liv og helse

Ring medisinsk nødtelefon 113

Åpningstider

Klokka 08.00 til 23.00 alle dager.

I tidsrommet mellom klokka 23.00 til 08.00 om natta dekker Kristiansand legevakt også Vennesla og Iveland. Det er samme telefonnummeret til Kristiansand legevakt: 116117. 

Lurt å ha klart

Når du ringer, eller kommer til legevakten, er det ikke sikkert personalet har tilgang til din journal fra sykehuset, eller andre steder. Derfor er det viktig at du som pasient oppgir:

 • Ditt fullstendige navn
 • Din folkeregistrerte adresse
 • Fødselsnummer (fødselsdato + personnummer)
 • Navn på fastlege
 • Foreldre må ta med fullstendig personalia på barna
 • Oversikt over faste medisiner
 • Frikort
 • Eventuelt andre relevante papirer som angår din/barnets helse

Dette bør du ringe legevakta om

 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring av sykdom
 • Sterke smerter i brystet eller magen
 • Alvorlige pusteproblemer
 • Skader og kutt som bør behandles av lege
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskapet
 • Alvorlig sykdom hos barn og spedbarn
 • Akutt psykisk sykdom eller alvorlig forverring av psykisk sykdom

Er du i tvil om du trenger hjelp fra legevakt, skal du ringe legevakt.

Dette bør du ringe fastlegen om

 • Forkjølelse og influensalignende sykdom
 • Øreverk og øyekatarr
 • Spørsmål om bronkitt og hoste
 • Feber hos barn når det ikke er mistanke om alvorlig sykdom
 • Behov for sykemelding
 • Fornyelse av resepter
 • Sykdom over flere dager uten forverring
 • Kroniske smertetilstander

Overgrepsmottak/voldtektsmottak

Sykehuset har eget mottak for ofre for voldtekt og andre seksuelle overgrep. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig hele døgnet hele året. Alle på legevakten og sykehuset har taushetsplikt.

Telefon til overgrepsmottaket på sykehuset er:

Ring overgrepsmottaket 38 07 34 00