Pårørendeskolen demens

Pårørendeskolen er et tilbud til pårørende og nære venner av personer som er rammet av demens.

Vi holder dette kurset en gang i året, og det pleier å være i januar og februar.

Kurset er et samarbeid mellom Iveland og Vennesla kommune og er for pårørende til innbyggere i begge kommunene. Dette kurset er svært nyttig for deg som pårørende.

Vi vektlegger åpenhet i trygge omgivelser.

Målet med pårørendeskolen

 • Gi økt kunnskap om demenssykdommer 
 • Formidle innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling 
 • Økt kjennskap til rettigheter og aktuelle lover i sammenheng med demens 
 • Presentasjon av hjelpeapparatet 
 • Støtte gjennom å møte andre pårørende i samme situasjon

Innholdet i pårørendeskolen

Kurset går over fire samlinger av tre timer og hver samling har et hovedtema. Samlingene inneholder både foredrag, film og samtaler.

 • Første samling: Demenssykdom: forekomst, årsaker, symptomer, utredning 
 • Andre samling: Kommunikasjon og utfordrende atferd hos personer med demens 
 • Tredje samling: Relevante lover og rettigheter: vergemål, rett til nødvendig helsehjelp, samtykkekompetanse 
 • Fjerde samling: Møte med hjelpeapparatet: informasjon om tilbud i kommunene og søknadsrutiner

Når og hvor og påmelding?

I 2024 holdes kursene følgende tirsdager i lokalene til Vennesla voksenopplæring (sentrumsvegen 34C):

 • 23. januar
 • 30. januar
 •  6. februar
 • 13. februar

Påmelding innen 10. januar til siv.reinhardtsen@vennesla.kommune.no

Telefon: 38 15 09 60