Kurs i bekymringsmestring

 Nytt kurs i bekymringsmestring starter opp 29.08. 

Kurs i bekymringsmestring er et tilbud til deg som opplever å være plaget av angst, bekymringer og/eller stress, og som vil ha en mer avslappet hverdag. 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist 22. august

Hvordan melde seg på kurset?

Du kan melde deg på via skjemaet nederst på siden.

Oppstart

Torsdag 29. august 2024

Sted

Hjørnet dagsenter, Sentrumsveien 47, 4701 Vennesla.

Tidspunkt

Kurset går over 10 uker og består av 25 timers undervisning fordelt over 10 samlinger. Alle kursdagene er klokken 13.00 - 15.30. 

Pris

Prisen for kurset er 500 kroner. Inkludert i prisen er kursmateriell. Du mottar faktura. 

Kursledere

Kurset ledes av sertifiserte kursinstruktører fra avdeling for psykisk helse, Enhet for Livsmestring. 

Hva inneholder kurset?

Kurs i bekymringsmestring består av 10 samlinger. Temaer som gjennomgås på kurset ser du i tabellen under,

Kurs i bekymringsmestring
kursssamling Tema
Kurssamling 1 Tema 1: Hva er kurs i Bekymringsmestring? Tema 2: Hva er angst og stress? Tema 3: Hva er det egentlig vi gjør når vi bekymrer oss?
Kurssamling 2 Tema 4: Er det at du bekymrer de utenfor din kontroll. Tema 5: Hvilke opplevelser forsøker du unngå. Tema 6: Er det mulig å utsette det å bekymre seg?
Kurssamling 3 Tema 7: Er det nyttig å bekymre seg? Tema 8: Hvordan kan du effektivt løse problemer? Tema 9: Hvordan kan du gi slipp på bekymringer?
Kurssamling 4 Test deg selv: Er du en aktiv eller passiv kursdeltaker. Tema 10: Er du villig til å tåle uforutsigbarhet og usikkerhet? Tema 11: Hvordan kan dine tolkninger påvirke hva du føler og gjør? Tema 12: Hvilke tankefeller går du i?
Kurssamling 5 Tema 13: Hvilke belastende hendelser har du med deg? Tema 14: Hvilke antagelser har du om deg selv og verden? Tema 15: Hvordan kan du utfordre dine antagelser om deg selv og verden.
Kurssamling 6 Tema 16: Er du eller gjør du? Tema 17: Hvordan være til stede her og nå gjennom oppmerksomt nærvær? Tema 18: Hvordan kan pusten hjelpe deg med å falle til ro.
Kurssamling 7 Team 19: Hva kan følelsene dine fortelle deg? Tema 20: Flykter du fra følelsene dine?
Kurssamling 8 Tema 21: Hvordan komme mer i kontakt med følelsene dine? Tema 22: Hvordan være sunt selvhevdende.
Kurssamling 9 Tema 23: Hvordan kan du bli mer gald i deg selv? Tema 24: Hvordan finne takknemlighetens gave?
Kurssamling 10 Tema 25: Hva har du lært? Tema 26: Hva vil du arbeide videre med?

Målet med kurset

I løpet av kurset kan du forvente å lære om hva angst og bekymring er, og du vil få mulighet til å utforske om det å bekymre seg virkelig er utenfor din kontroll. Du vil lære hensiktsmessige måter å håndtere bekymringer på, og lære deg å kjenne igjen uhensiktsmessige håndteringer.

Du vil lære å skille mellom bekymringer og reelle problemer, og hvordan du kan løse reelle problemer på en effektiv måte.

Du vil lære hvordan du kan gi slipp på bekymringer. Du vil lære enkel mindfulness/tilstedeværelse og du vil bli oppmerksom på væremodus eller gjøremodus, og hvordan du kan være tilstede i øyeblikket – aktiv tilstedeværelse.

Du vil lære å kjenne på, og ta hensyn til dine egne behov og ønsker og gi uttrykk for det. Du vil lære grensesetting for deg selv og for de rundt deg, og du vil lettere tåle ubehagelige følelser og kroppsfornemmelser.

Først og fremst håper vi at du lærer å bli mer glad i deg selv og mestrer livet med mer glede og energi.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist 22. august 

Kurset starter 29. august. 

Alle som melder seg på vil få tilbakemelding om du får tilbud om å delta på kurset.