ABC for mental sunnhet, hva er det?

Kurset varer en time fra klokka 14.00 til 15.00 og vi gjennomfører fire kurs. Mandag 18. mars, mandag 29.april og mandag 27.mai.   Kurset er gratis og du trenger ikke melde deg på. Det er bare å møte opp i fjerde etasje i Helsehuset i Vennesla.

Kurset henvender seg til mentalt friske mennesker som ønsker inspirasjon til å leve et aktivt og meningsfullt liv. Det henvender seg også til personer som i perioder føler seg nedtrykte, og som ønsker å få mer ut av livet. 

Kurset er basert på prinsippene i ABC for mental sunnhet: 

  • Gjøre noe aktivt -  å engasjere seg i verden rundt seg
  • Gjøre noe sammen - å ha en følelse av å høre til og være en del av et fellesskap
  • Gjøre noe meningsfullt -  å kjenne at du gjør noe som betyr noe for deg

Alt dette er med på å utvikle og bidra til god mental helse.