Språkkravet til høyere utdanning

Alle som søker opptak til universitet og høgskole i Norge må dekke språkkrav i norsk og engelsk. 

VVOs tilbud språkkrav

VVO gir tilbud om å dekke språkkravet ved: 

  • Opplæring i norsk mot muntlig og skriftlig eksamen på vg3-nivå, ordinær eller norsk med kort botid (bosatt i Norge mindre enn 6 år). 
  • Opplæring i norsk på B2 nivå med tilbud om norskprøven for voksne innvandrere (man må bestå prøven med minst B2 i alle fire ferdigheter). 
  • Opplæring i engelsk mot muntlig og skriftlig eksamen på vg1-nivå

Priser for skoleåret 2024/25 - eksamen våren 2025

Priser for skoleåret 2024/25 - eksamen våren 2025
Kurs Pris Eksamen/prøvepris
Norsk på videregående nivå 24.900 kroner 1305,- skriftlig 1305,- muntlig (2611,- ved forbedringa av karakter)
B2 24.900 kroner B2 – skriftlig: 1300,-Delprøver: Lese: 500,- Lytte: 500,- Skrive: 500,- B2 - muntlig: 1000,-
Engelsk på videregående nivå 10.900 kroner 1305,- skriftlig 1305,- muntlig (2611,- ved forbedringa av karakter)