Kvalitet i barnehager og skoler

Vi har et inkluderende læringsmiljø i barnehagene og skolene. Vi skal fremme tilhørighet, trygghet, trivsel og læring gjennom kontinuerlig fokus på utvikle miljøet videre. 

 

Artikkelliste