Formannskapet

Formannskapet består av ni medlemmer og møtes jevnlig uka før kommunestyremøtene, og ellers hvis det er noe presserende som skjer.  Formannskapet forbereder saker til kommunestyret, og ofte er det i formannskapet de politiske avklaringene skjer.

Formannskapet opptrer på vegne av kommunestyret i mange saker og er gitt stort ansvar. Det er som regel de politiske lederne i de ulike partiene som sitter i formannskapet. 

Ordfører leder møtene i formannskapet, varaordføreren er nestleder.

Medlemmer i Formannskapet

Kristelig folkeparti

Nils Olav Larsen 
​Epost
Telefon: 95 02 02 96

Inger Turid Skibeli Tonstad
Epost
Telefon: 91 55 70 26

Eirik Hodnemyr
Epost
Telefon: 97 56 98 85

Senterpartiet

Eivind Drivenes 
Epost
Telefon: 47 71 25 98

Høyre

Odd Grønberg 
Epost
Telefon: 90 15 96 16

Margareth Holberg
Epost
Telefon: 98 29 98 91

Arbeiderpartiet

Adelheid Frost Mykland 
Epost
Telefon: 47 07 33 03

Simon Ellingsberg
Epost
Telefon: 97 57 01 96

Fremskrittspartiet

Andreas Ingebretsen Aanensen (gruppeleder)
Epost
Telefon: 97 47 60 81