Ordfører og politiske organer

Folkevalgte organer

Ordføreren er den øverste ansvarlige for det folkevalgte arbeidet i Vennesla kommune.  I boksene under finner du informasjon om de ulike politiske utvalgene, hvilke oppgaver de har og hvem som er medlemmer. Du finner også kontaktinformasjon til den enkelte politiker.