Bygg- og miljøutvalget

Bygg og miljøutvalget består av ni medlemmer, møtes cirka en gang i måneden og er det utvalget som behandler flest enkeltsaker hver år.

Leder

Kjetil Erland Nilsen, Frp 
Epost
Telefon: 94 82 75 94

Øvrige medlemmer

Torhild Røsand (nestleder) Senterpartiet
Epost
Telefon: 97 82 80 74

Marius Dubland Andersen, Høyre
Epost
Telefon: 95 90 59 25

Olga Labazova, Frp
Epost
Telefon: 93 29 34 58

Oddvar Omdal, KrF
Epost
Telefon: 91 57 03 60

Ole Jørgen Frivoll, KrF
Epost
Telefon: 48 00 52 38

Else Lill Skuland, KrF
Epost
Telefon: 

Trygve Frivoll, Senterpartiet
Epost
Telefon: 41 53 50 56

Solveig Robstad (Ap)
Epost
Telefon: 90 19 15 00

Ansvar

Bygg -og miljøutvalget skal ha ansvaret for planlegging og samordning av all drift og forvaltning innenfor:

  • Tekniske arbeidsområder som kommunen har ansvaret for, som veg, vann, renovasjon, kloakk og brann.
  • Vedlikehold og oppfølging av kommunens egne eiendommer.
  • Den samlede miljø- og naturforvaltningen i kommunen herunder jord og skogbruk, vann og vassdragsforvaltning.
  • De områder som plan- og bygningsloven omhandler, med unntak av kommuneplan og kommunedelplan. Bygg- og miljøutvalget er det faste utvalg for plansaker etter Plan- og bygningsloven.
  • Kulturminnevern og viltforvaltning, jakt og fiske er også bygg- og miljøutvalgets ansvarsområde.