Kommunedirektør og organisasjon

Administrasjonen

Kommunedirektøren er den øverste ansvarlige for administrasjonen og de 1300 ansatte i driftsenhetene i Vennesla kommune.  I boksene under finner du informasjon om de 24 ulike enhetene, hvilke oppgaver de har og hvordan kommunen er organisert.  Du finner også kontaktinformasjon til toppledelsen og enhetslederne.