Bedre sammen – Venneslahjelpa virker

Siden oppstart i januar har 158 ulike venndøler ringt Venneslahjelpa. De får riktigere hjelp mye fortere enn før.

DETTE ER VENNESLAHJELPA:  Foran med blomsterbukettene står fra venstre: Anne Cathrine Hodnemyr, Lars-Otto Nome, Hilde Voreland, Bodil Domingos, Jannicke Aasheim, Fredrik Mikkelsen, Svein Skisland og Cecilie Limm Pedersen. Bak alle sammen som jobber med Venneslahjelpa. - Klikk for stort bildeDETTE ER VENNESLAHJELPA: Foran med blomsterbukettene står fra venstre: Anne Cathrine Hodnemyr, Lars-Otto Nome, Hilde Voreland, Bodil Domingos, Jannicke Aasheim, Fredrik Mikkelsen, Svein Skisland og Cecilie Limm Pedersen. Bak alle sammen som jobber med Venneslahjelpa.

Der tjenestene før jobbet hver for seg og du kanskje måtte vente både to og tre måneder på hjelp, er tilbudet nå i gang i løpet av et par uker.

_ Vi må aldri glemme at motivasjonen til endring er mye større i perioden der folk ber om hjelp, enn noen måneder etter. Det er viktig å komme tidlig i gang, sa Jannicke Aasheim i Enhet for livsmestring. 

Ta kontakt med Venneslahjelpa

Bildet viser fornøyde mennesket i kommunestyresalen. Etter to måneders drift var det viktig å samle alle menneskene som jobber på ulike steder, i ulike fagmiljøer og ulike enheter for at Venneslahjelpa skal fungere. De jobber på ulike steder, men har bestemt seg for å samarbeide for å utvikle mer samordnede og koordinerte tjenester til beste for deg.

Hva er Venneslahjelpa?

Der du før måtte til ulike avdelinger, ulike kontorer og tjenester, har tjenestene gått sammen om Venneslahjelpa - på tvers av faglige skiller og organisatoriske skranker. 

Du henvender deg ett sted – og så er det kommunens oppgave å finne tilbudet som passer best for deg. Før kunne du risikere ulike råd og tilbud. Det kunne også hende at ulike enheter jobbet med de samme personene og de samme tiltakene, uten å vite om hverandre.

Nå skal alt være koordinert og samlende.  Hver torsdag møtes ledere i Enhet for livsmestring, Enhet for barn og familie, Enhet for koordinerende tjenester og NAV til et møte for å drøfte hvordan de best kan hjelpe de som har tatt kontakt med Venneslahjelpa den siste uka. I løpet av ei uke etter det skal de fleste ha fått en kartleggingssamtale og et løp for videre oppfølging.

-Det er for tidlig å snakke om effekter etter åtte uker, men vi opplever at vi er mye tidligere inne enn før. For enkelte holder det med å melde seg på et mestringskurs. For andre hjelper det med noen gode råd. Og vi kan se hele mennesket på en ny måte, sier Bodil Domingos i koordinerende tjenester.

River siloer og skranker

Vennesla greier nå å rive siloer og utnytte fagmiljøene mye mer samlet inn mot den enkelte bruker. Det skaper bedre tjenester, tidligere innsats, forhåpentligvis bedre resultater, men det sparer også ressurser. Og da snakker vi både for den enkelte og kommunen. 

Det unike er at Venneslahjelpa er bygd opp helt uten påfyll av ressurser. Det er innstillingen og iveren til fagfolkene som har gjort at vi er der vi er nå.

_ Vi har fått til dette uten å leie inn dyre konsulenter eller ha store prosjekter. Det er fordi dere ser behovene og er så dyktige til å omstille dere for å få til det beste, sa kommunedirektør Svein Skisland da han holdt en liten takketale i kommunestyret. 

Ros fra kommunedirektøren

Etter to måneders drift var det viktig at de ulike aktørene i Venneslahjelpa traff hverandre og fikk minglet litt over en lunsj. Naturligvis ble det delt ut noen blomsterbuketter som symbol på at en stor innsats nå gir gode resultater.

Svein Skisland mener Venneslahjelpa er noe av det viktigste som har skjedd i kommunen på mange år, og han sier det er viktig å hele tiden utvikle tjenestene til beste for brukerne - helst uten å øke ressursbruken.

_ Til syvende og sist handler det om å hjelpe mennesker til å mestre livene sine. Det må vi samarbeide om, og vi må ikke ha interne hindringer, sa han.