Jobbe i barnehagen?

Vil du jobbe som «superhelt» i et spennende og viktig fagfelt?  Vi trenger mange dyktige, lekne, trygge, omsorgsfulle og initiativrike barnehagelærere, fagarbeidere og lærlinger til barnehagene våre. 

 Alle ledige stillinger

Som ansatt i en av våre barnehager, kan vi love deg varierende og spennende hverdager. Vi vil også ta godt vare på deg. Når du får tilbud om jobb, vil du få oppfølging og veiledning.

Du kommer til en arbeidsplass som utvikler seg - og deg! Vi samarbeider for eksempel med Universitetet i Agder. om satsinger som Rekomp, Kompetanseløftet og Partnerbarnehager ved barnehagelærerstudiet. 

Velkommen til Venneslabarnehagen! 

Hvorfor du bør søke hos oss?

  • Som nyutdannet barnehagelærer får du tilbud om veiledning av erfarne barnehagelærere gjennom Mentor-A ordning. Dette gjør at du skal kunne utvikle deg faglig og føle trygghet i jobben din.
  • Du blir tatt godt vare på av dyktige ledere og gode kollegaer.
  • Vi satser på god kompetanseutvikling og profesjonalitet.
  • Vi har gode resultater på foreldreundersøkelsene.
  • Vi har gode lederrekrutteringsprogrammer.
  • Vi har felles planer med skolen for overganger og for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
  • Tett samarbeid med alle barnehagene i Vennesla kommune (både private og kommunale), blant annet gjennom styrernettverk, lokale satsinger og satsinger sammen med UH-sektoren.

 Våre satsingsområder

Det er fem kommunale barnehager i Vennesla kommune, med fokus på høy faglig kvalitet. Barnehagene er i stadig utvikling for å være rustet til å møte nye krav og utfordringer. Det er stort fokus på inkluderende læringsmiljø der målet er at alle barn og unge skal få oppleve et godt miljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring.

Visjonen vår

Barnet i fokus, barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn. 

Det er visjonen vår! Barnets beste skal alltid være hovedfokus. Målet er at barnet skal kjenne seg som et betydningsfullt medlem i barnegruppen. Vi skal se det unike i hvert barn, og barn skal bli sett for den de er. 

 Barna skal møte autoritative voksne, som i praksis betyr at barna møter voksne som er varme og grensesettende. 

"Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik at de blir seg"