Reguleringsplaner under arbeid

I listen under ser du en oversikt over alle reguleringsplaner og områdeplaner som er under arbeid.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Under kan du lese mer om den enkelte plan. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak. Dette blir kunngjort under høringer.

Artikkelliste

Viser 1-10 av 16 artikler, side 1 av 2