Endre reguleringsplan, forenklet prosess

Å endre en reguleringsplan følger i utgangspunktet de samme reglene som når man lager en ny reguleringsplan.

For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder endringer som i liten grad

  •  vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,
  • Ikke går utover hovedrammene i planen
  • og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Fagkompetanse

Den som ønsker å fremme en planendring, må selv kontakte en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å endre reguleringsplaner.

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, stiller en rekke krav til planprosessen og innholdet i plandokumentene.

Trenger du veiledning og hjelp

Trenger du veiledning, så kan du ta kontakt med enhet for plan og utbygging via Innbyggertorget på

38 13 72 00