Priser for byggesak, regulering, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ: plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.

Etter plan- og bygningsloven § 33-1 og byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32 jf matrikkelforskriften og eierseksjonsloven § 15. Ikrafttedelse fra 01.01.2024.