Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer med like eiere og like heftelser kan slås sammen.

Krav for sammenslåing

  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere (eiere).
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det vil føre til prioritetskollisjon  mellom eiendommene.(dersom de har ulike tinglyste pengeheftelser). I disse tilfeller må det ryddes opp i heftelser. Les mer om sammenslåing og prioritet hos Statens kartverk.

Slik søker du 

Du søker om sammenslåing av eiendommer. av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter på Statens kartverk sine nettsider. 

Søknad om sammenslåing av eiendommer (PDF, 997 kB)

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via papirpost. 
postadresse: Vennesla kommune, postboks 25, 4701 Vennesla

 

Hva koster det?

Sammenslåing av eiendommer er gratis både hos kommunen og hos tinglysningen. Etter at sammenslåingen er tinglyst, utstedes det et matrikkelbrev for den bestående eiendommen.