Klarlegging av eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går kan grensene klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Eierne til aktuelle eiendommer vil bli kalt inn til oppmålingsforretning, hvor grensene bekreftes og merkes i marka dersom mulig.

Klarlegging av eksisterende grense kan også rekvireres for nymerking av eksisterende grensepunkt som tidligere er fastsatt i oppmålingsforretning / tilsvarende forretning.

Slik søker du

Du søker om å påvise en grense ved å fylle ut søknadsskjema rekvisjon av oppmålingsforretning. 

Søknad om å påvise grenser (PDF, 203 kB)

Dokumentasjon til søknad 

Situasjonskart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt. Veiledning til situasjonskart

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via papirpost. 
postadresse: Vennesla kommune, postboks 25, 4701 Vennesla