Oversikt arealplaner

Hvor kan det bygges, hvor kan det ikke bygges - og hva kan bygges hvor? 
Det er et stort antall planer som forteller noe om hvordan arealene i Vennesla kommune kan brukes.

For å få oversikt, er det utviklet gode digitale løsninger og tjenester. Du kan søke deg fram via adressen din eller ved å bruke gårdsnummer og bruksnummer. Alle planer skal ligge i denne digitale løsningen.

Oversikt arealplaner (Arealplaner.no)

Nærmere om de ulike plantypene

Kommuneplanen 

Kommuneplanen er den overordnede arealplanen. Den gjelder for hele kommunens areal og bestemmer hva de ulike delene av kommunen skal brukes til. Plan blir vedtatt av kommunestyret hvert fjerde år.

Kommunedelplan 

Kommunedelplan er også en overordnet plan. Men den er mer detaljert for et bestemt område.

Reguleringsplan 

Reguleringsplaner gjelder en avgrenset del av kommunen. Slike planer kan være både svært gamle og helt nye. En reguleringsplan gjelder til den blir opphevet, uansett hvor gammel den er.