Bruk av og handel med fyrverkeri

Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse.

Tett bebyggelse

Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser, sier nasjonale regler.

Kommunen kan fastsette lokale forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan også opprettes lokale forbudssoner i kommuner. I Vennesla kommune har vi ikke egne regler for fyrverkeri.

I nedre Vennesla er det tradisjon med felles offentlig fyrverkeri 17. mai i tillegg til det som foregår nyttårsaften.

Lagring privat

Det ligger en begrensning på hvor mye en privatperson kan lagre hjemme uten tillatelse. I romjulen er det 10 kg pyroteknisk vare, ellers i året fem kilo.

Handel med fyrverkeri

Det er kommunen (som regel ved brannvesenet) som gir tillatelse til handel med fyrverkeri. Søknad må være kommunen i hende innen 1. mai. Kommunen kan ha fastsatt lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet søknadsbehandlingen.

  • For å få tillatelse må man drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
  • Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.
  • De som selger fyrverkeri skal ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og kan fremvise gyldig kompetansebevis fra Norsk Brannvernforening.
  • Salg av fyrverkeri direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27 til 31 desember. Handelen skal foregå over disk.

Brannvesenet vil føre tilsyn.