Brannsikkerhet er viktig

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er en oversikt over hvordan du kan sikre boligen mot brann.

Gjennomfør egenkontroll av boligen

Jevnlige egenkontroller i boligen kan redusere brannrisiko.

Brannvernforeningen har laget en brosjyre med gode råd som kan lastes ned på 39 ulike språk.

Under følger  brannvesenet og brannvernforeningens enkle sjekkliste for hva du bør huske på kort og lengre sikt.

Hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av.
 • Sjekk at ingen ovner eller transformatorer er tildekket.
 • Sjekk at ingenting ligger til lading.
 • Vi anbefaler at mobiler og andre artikler lades når man er våken.
 • Sjekk at levende lys er slokket.

Hver måned:

 • Test røykvarslerne ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryteren i sikringsskapet.

Hvert kvartal:

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår:

 • Gjennomfør en brannøvelse for hele familien.
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

Hvert år:

 • Bytt batteri i røykvarslerne.
 • Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

Hvert femte år:

 • Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen.
 • Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet.

Hvert tiende år:

 • Skift ut røykvarslerne med nye.
 • Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet.